Posledné pridané články

22.01.2015
Správa železničnej dopravnej cesty ČR schválila technické po...

Správa železničnej dopravnej cesty ČR schválila schvaľovacím listom technické podmienky pre integračnú nadstavbu SBI a vydala súhlas s jej použitím na železničnej dopravnej ceste vo vlastníctve ČR.

06.11.2014
Aktualizovaný zoznam podporovaných zariadení

Do platformy SBI sme zaintegrovali nové zariadenia výrobcov Honeywell, Axis Communications, Bosch, Geutebruck, JVC a Dallmeier. 

Náš neustále rastúci zoznam tak zahŕňa už viac ako 160 zariadení, čo naším zákazníkom ponúka na rozdiel od iných, proprietárnych integračných systémov široké možnosti výberu podľa ich špecifických požiadaviek. Kompletný zoznam zariadení nájdete tu.

26.08.2014
CCTV kamery vo Vašom iPhone!
Aplikáciu pre domácu automatizáciu Ovládajte svoj dom si môžete stiahnuť v najnovšej verzii 2.2 už aj pre platformu iOS a v kombinácii s balíkom PRO ovládať bezpečnostné CCTV kamery Vášho domu alebo firmy.

Navštívte náš e-shop a začnite svoj vlastný projekt domácej automatizácie s balíkom PRO!

Ovládanie osvetlenia, vzduchotechniky, CCTV - všetko pomocou jednej šikovnej aplikácie: App Store

FAQ

Čo je dochádzkový systém ?

Dochádzkový systém je elektronický systém evidencie príchodov a odchodov zamestnancov a predstavuje dôležitú súčasť personalistiky a celkovej ekonomiky podniku alebo organizácie. 
Dochádzkový systém zvyčajne čerpá údaje z prístupových systémov, ktoré sú následne po spracovaní pripravené na ďalšie využitie napríklad mzdovou učtárňou. Každá osoba, ktorá je vedená v systéme má vlastné identifikačné médium (napr. kartu, pin kód, biometrickú identifikáciu, prípadne ich kombináciu), ktorým na príslušnom termináli označuje príchody a odchody z pracoviska prípadne svoju neprítomnosť (služobné cesty, návšteva lekára a podobne).

čítajte viac o Dochádzkovom systéme

Čo je systém kontroly vstupu ?

Jednou zo súčastí integrovaného bezpečnostného systému je systém kontroly vstupu, ktorý slúži na kontrolu a evidenciu vstupu a ochranu priestorov proti neželaným pohybom cudzích osôb v chránených častiach objektov. Dopĺňa iné elektronické zabezpečovacie systémy a je jednou z hlavných súčastí efektívneho riadenia bezpečnosti budov.
Systém kontroly vstupu je efektívnym riešením nahrádzajucim kľúčový systém pričom užívateľovi prináša pridanú hodnotu vo forme možnosti definovania rozsahu právomocí, miestností, poschodí, typov kariet a časových obmedzení, prípadne plnej automatizácie definovania prístupov na základe pracovných pozícií osôb a ich definovaných právomocí s okamžitým uplatnením zmien.

čítajte viac o Systéme kontroly vstupu

Čo je integrovaný bezpečnostný systém ?

Účinnú a efektívnu ochranu objektu je možné dosiahnuť iba vhodným usporiadaním a vzájomnou kombináciou niekoľkých zabezpečovacích celkov a opatrení, tvoriac tak integrovaný bezpečnostný systém vzájomne prepojený vzťahmi medzi mechanickými, signalizačnými a monitorovacími systémami a súborom špecifických organizačných opatrení.
Integrovaný bezpečnostný systém je tak súborom vzájomne na seba nadväzujúcich subsystémov technických zabezpečovacích prostriedkov (EZS, EPS, PSN, CCTV a pod.), ľudských zdrojov (obsluha dohľadu) a organizačných krokov a opatrení (bezpečnostné analýzy a audity), ktorý vytvára komplexnú štruktúru zabezpečenia objektu alebo priestoru.

čítajte viac o Integrovanom bezpečnostnom systéme

Čo je prevádzkový riadiaci systém ?

Súčasné trendy v oblasti riadenia inteligentných objektov sú charakterizované čoraz hlbším prepájaním jednotlivých technologických systémov prevádzok do integrovaných celkov, ktorých cieľom je plná integrácia a automatizácia technologických a výrobných procesov.
Nástrojom takejto integrácie by mal byť jednotný prevádzkový riadiaci systém zlučujúci používané subsystémy do prehľadného rozhrania umožňujúceho riadenie a kontrolu príslušných procesov a technológií.

čítajte viac o Prevádzkovom riadiacom systéme