Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

Oblasti nasadenia systému SBI

SBI je univerzálny modulárny softvérový nástroj slúžiaci na vzdialené sledovanie a ovládanie elektronických systémov a budov. Vďaka centralizovanej SQL databáze a HW nenáročnosti je vhodný najmä pre veľmi rozľahlé objekty s potrebou vzdialeného dohľadu. V edíciách určených pre OEM je možné nasadenie aj pre objekty menšieho až stredného rozsahu.
Podľa použitia môžeme oblasti, pre ktoré je SBI vhodné, rozdeliť na:

Distribúcia energií a médií

 

Systém SBI používa architektúru klient - server s centrálnou databázou. Je navrhnutý pre nelimitované množstvo vzdialených prístupov, s hierarchiou nastavení podľa práv, priradených jednotlivým osobám. Funkcia, ako vzdialené monitorovanie, riadenie bezpečnostných, požiarnych a prístupových prvkov, online sledovanie prítomnosti osôb v priestore, nahrávanie kamerových záznamov s možnosťou vyhľadávania a ďalšie, presne spĺňajú stanovené zákonné požiadavky a potreby užívateľov na komfort, jednoduchosť a prehľadnosť ovládania.

Prečo je vhodné SBI?

 • Centrálna databáza - jednoduchá správa, jednotný prístup aj pri veľkom množstve pripojených objektov, postupy riešení krízových udalostí.
 • Splnenie zákonných podmienok - prítomnosť v objektoch, zabezpečený prístup a pod..
 • Zlúčenie technológií do jedného celku a ich vzájomná previazanosť (bezpečnosť, sledovanie, prístupy ...).
 • Jednoduchý prístup k SBI - treba len pripojenie k internetu a prehliadač.
 • Zníženie nákladov spojených s prevádzkou veľkého množstva prevádzkových technológií.
 • Podpora automatického zasielania údajov do systémov OKTE a SEPS (čítajte viac)

Kancelárske budovy

 

Pretože systém SBI je riešený ako modulárny systém, spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky majiteľov, správcov i nájomcov kancelárskych objektov. Pokrýva kompletné potreby na zabezpečenie, prístupy, kontrolu kľúčov, požiarnu ochranu a ďalšie.

Prečo je vhodné SBI?

 • Možnosť ďalšieho prenájmu služieb (vlastník nehnuteľnosti investuje do SBI, nájomcom poskytuje konkrétne služby na kľúč).
 • Špecifické funkcie navrhnuté priamo pre kancelárske budovy (ovládanie kľúčových trezorov, elektromotorických zámkov, bezpečnostné funkcie núdzových východov, fotoidentifikácie na recepcii, pokročilá správa návštev, atď.).
 • Možnosti navigácie v parkovacích priestoroch.
 • Podpora pre ľahkú evakuáciu vďaka zoznamu prítomných osôb.
 • Facility Management.

Mobilní operátori a poskytovatelia ISP

 

Okrem technológií, vymenovaných vyššie, využívajú aj vzdialený dohľad nad technologickými stanicami, vrátane dohľadu nielen bezpečnostných, ale aj prevádzkových technológií - UPS, dieselgenerátorov, klimatizácia, meranie teplôt, zaplavenie, vlhkosti a podobne.

Prečo je vhodné SBI?

K nadštandardným funkciám správy budov pridáva SBI aj funkcie vyvinuté špecificky pre potreby operátorov:

 • Podpora vzdialeného pripojenia GPRS.
 • Podpora kľúčových trezorov.
 • Podpora protikrádežových senzorov pripojených k centrálnemu tablu.
 • Podpora systémov HVAC, MaR.

Výrobné podniky

 

Svojou robustnosťou a previazaním funkcií jednotlivých modulov je SBI obzvlášť vhodné pre nasadenie vo výrobných podnikoch. Dochádzka, Stravovanie, Workflow, Návštevy, to všetko sú použiteľné a často využívané funkcie.

Prečo je vhodné SBI?

 • Všetko v jednom modulárnom systéme - využívate len to, čo naozaj potrebujete a pri rozšírení je ihneď dostupné riešenie.
 • Systém je dizajnovaný na neobmedzený počet osôb.
 • Modul Výroba umožňuje plánovať zmeny, riadiť výrobu.
 • Dochádzkový modul so širokou paletou nastavení a možností, vrátane importov a exportov z firemných informačných systémov.
 • Automatické priraďovanie stravných lístkov, plánovanie jedálnych lístkov, atď..

Nákupné centrá

 

Všetko v jednom, tak by sa dal charakterizovať systém SBI. Spĺňa všetky náročné požiadavky na zabezpečenie a kontrolu elektronických systémov rozľahlých objektov. Tisíce senzorov, kontrola vstupov, automatické akustické hlásky, kamerový systém so záznamom, všetko v jednom prehľadnom rozhraní pripravené na jednoduché použitie.

Prečo je vhodné SBI?

 • Obslúži aj veľmi rozsiahle databázy (tisíce senzorov, stovky kamier a osôb).
 • Grafické rozhranie je jednoducho ovládateľné a intuitívne.
 • Práva nastavené v systéme riešia aj prístupy ku kamerám.
 • Detailné pokyny obsluhe pre jednoduché a rýchle riešenie incidentov.
 • Prepojenie bezpečnostných a pokladničných systémov pre jednoduchú analýzu dát v závislosti na udalostiach.

Rezidenčná výstavba

 

Ľahkosť nasadenia, efektivita v používaní a nízka cena, to je devíza integračného riešenia SBI Easy. SBI Easy je ideálnym variantom v integrovaných bezpečnostných systémoch. Zahŕňa všetko potrebné pre integráciu najobvyklejších technológií menších až stredných budov, vrátane vyhodnotenia dochádzky. Ide o preverené riešenia vychádzajúce zo štandardného systému SBI obohateného o rutiny jednoduchého nasadenia.

Prečo je vhodné SBI?

 • Jednoduché nasadenia.
 • Podpora väčšiny dostupných technológií (PSN, EPS, CCTV, EKV, dochádzka).
 • Nízka cena.
 • Možnosť upgradu na SBI.
 • Zabudovaní sprievodcovia inštaláciou a vzory nastavení.
 • Technické a obchodné limity zodpovedajúce potrebám menších a stredných inštalácií.

Byty a individuálna výstavba

 

Bezpečnosť, domáce automatizácie, dohľad a ovládanie odkiaľkoľvek, mobilný prístup k technológiám? So systémom SBI portál je všetko hračkou. Cenovo dostupná a ľahko ovládateľná technológia pre 21. storočie je pripravená vyplniť vaše požiadavky a predstavy. Nemusíte nič inštalovať, všetko je dostupné formou prístupu k bezpečným cloudovým službám.

Prečo je vhodné SBI?

 • Podpora pre IT, security a domácu automatizáciu.
 • Robustné zázemie cloudového riešenia vychádzajúceho z funkcionality veľkého SBI.
 • Jednoduché a intuitívne prostredie bez potreby čokoľvek inštalovať.
 • Prístup k svojim dátam odkiaľkoľvek.
 • K dispozícii sú všetky bežné typy mobilných klientov (iOS, Adroid, Windows Phone, Symbian, HTML5).
 • Využívate len tie služby, ktoré potrebujete.