Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

Podrobný popis SBI

SBIProdukt SBI, je riešenie určené pre komplexné riadenie bezpečnostných, prevádzkových a technologických systémov budov. Predstavuje najmodernejšie softvérové ​​riešenia v oblasti monitorovania, riadenia, správy systémov PSN, EPS, merania a regulácie, CCTV, EKV, vrátane komfortného vyhodnotenia dochádzky. Umožňuje efektívne riadiť procesy spojené s vyhodnotením a spracovaním bezpečnostných rizík, prevádzky budov a optimalizovať záťaže na jednotlivých pracovníkov poverených týmito procesmi.
Program využíva najmodernejšie softvérové technológie na vytvorenie aplikačného užívateľského prostredia v prostredí bežného prehliadača web stránok. Základom prostredia je databáza MS SQL2008 (MS SQL Express), ktorá udržuje všetky databázy, tabuľky a číselníky potrebné na prevádzku programu. Kompletnú obsluhu, správu a údržbu programu možno vykonávať z akéhokoľvek PC s bežným web prehliadačom pripojeného prostredníctvom siete LAN, WAN na databázový server.
 

 

SBISystém podporuje zber dát z monitorovaných technológií pomocou rozhrania RS 232 (lokálne pripojenie), ako aj aj prostredníctvom sietí LAN, WAN s využitím komunikačného protokolu TCP / IP. Program je dôsledne riešený ako modulárny systém, kde užívateľ volí, ktoré moduly systému chce používať, vrátane prepracovanej správy pripojených lokalít a technológií.
 

 


SBI Pre vizualizáciu je zvolené prehľadné mapové zobrazenie aktuálnej situácie v objekte. Pre každého operátora je možné nastaviť iné aplikačné prostredie, ktoré nie je závislé na PC, kde je aktuálne operátor prihlásený. Operátorovi je na ktorejkoľvek stanici automaticky vytvorené jeho aplikačné prostredie, vrátane jeho práv v systéme SBI. Samozrejmosťou databázového prostredia je komfortný systém logovania všetkých aktivít - užívateľských i technologických.
Program je k dispozícii v niekoľkých edíciách a je určený pre zákazníkov, ktorí majú objekty rozložené v rámci veľkého územia a jednotlivé objekty sú vybavené dátovou sieťou, ale aj pre lokálne nasadenie v rámci jednotlivých budov a menších objektov.
 

Základné vlastnosti:

Modularita - systém je navrhnutý ako ucelené riešenie zložené zo vzájomne nezávislých modulov. Moduly sú schopné pracovať samostatne, sú však navzájom previazané a ich kombinácia poskytuje dodatočnú funkcionalitu. Modularita dáva užívateľovi možnosť zvoliť len tie funkcie, ktoré bude používať a tak efektívne využiť vynaložené prostriedky. Systém SBI podporuje aj škálovateľnosť svojho nasadenia, keď je možné rozložiť výkon takmer ľubovoľnej časti SBI na viac počítačov, čo je kľúčom na riešenie veľmi rozsiahlych inštalácií.

 

Otvorenosť - SBI podporuje flexibilné postupné rozširovanie o nové oblasti riadenia a monitorovania oblastí bezpečnosti a prevádzky budov v reálnom čase, napr. stravovacie, parkovacie, kamerové systémy, enviromentálne systémy (klimatizácia, UPS ....) atď. Návrh prostredia umožňuje jednoduché doplňovanie nielen novo podporovaných zariadení, ale aj nových funkcionalít umožňujúcich na maximum využiť nazbierané dáta. Rovnakým spôsobom sú riešené aj konektory na informačné systémy, odkiaľ môže SBI čerpať dáta.

 

Centrálna správa identít – pri správe viacerých technológií je potrebná jedna centrálna databáza s personálnymi údajmi. Systém SBI ponúka túto vlastnosť, užívateľ je zadaný len v jednej databáze a k nemu sú viazané všetky dostupné typy identifikátorov (karta, PIN, biometrický údaj, certifikát). Jednotné prostredie na definovanie prístupov umožňuje riadiť prístupy bez toho, aby bol užívateľ zaťažovaný na aké zariadenie prístupy definuje. Vlastná správa osôb je riešená univerzálne, aby bolo možné manažment používať nielen v rámci segmentu bezpečnosti, ale aj v rámci ďalších procesov - napr. riadenie tlačových úloh, správa návštev, správa účtov v počítačovej sieti a pod .. Súčasťou správy identít je aj rozhranie na automatizované snímanie údajov a ich personifikáciu - napr. obsluha fotopracoviska, potlač identifikátorov, čítačky osobných dokladov a pod.

 

Jednotný monitoring zariadení – jednou zo základných funkcionalít riadiacich systémov je sledovanie a riadenie pripojených technológií v reálnom čase. Systém SBI disponuje moderným ľahko udržovateľným rozhraním, ktoré umožňuje takýto monitoring. Bez ohľadu na typ a výrobcu zariadenia ponúka užívateľovi jednoduché ovládanie z úplného grafického rozhrania, vyhodnocovanie prevádzkových stavov, pokyny pre obsluhu ako riešiť incidenty a ďalšie pokročilé možnosti. Systém vie pracovať nielen s vyhodnotením podľa času prijatia, ale aj s prioritami udalostí a ponúka pokročilú integráciu vnútorných procesov, ako napríklad získanie kamerového záznamu kliknutím na udalosť ľubovoľného typu - napr poplach alebo prechod dverami. Veľkou výhodou je klient server architektúra systému, kedy vývoj či úpravy monitorovacieho rozhrania môžu prebiehať bez prerušenia jeho činnosti.

 

Jednoduchá a efektívna správa procesov – najmä, ale nie výhradne, pre korporátnu klientelu je učenie funkcie podpory a zefektívnenie procesov zavedených v spoločnostiach. Či už ide o podporu krízového riadenia, podporu workflow na všetkých možných úrovniach, podporu facility managementu, obojstrannú synchronizáciu personálnych dát s informačnými systémami, či napríklad riadenie kľúčového hospodárstva, SBI vždy ponúka jednoduché a efektívne riešenie. V maximálnej možnej miere sa odbúrava papierová evidencia spojená s konvenčným riadením týchto procesov.

 

Nezávislosť na komunikačnej infraštruktúre (LAN, WAN, GPRS) – systém využíva už existujúcu komunikačnú infraštruktúru zákazníka a nevyžaduje enormné zvýšenie nákladov na prevádzku. Súčasne je navrhnuté tak, aby infraštruktúru využívalo maximálne úsporne a bezpečne.

 

Integrácia technológií rôznych výrobcov, ktoré môžu byť zastrešené spoločnou nadstavbou. CGC je partnerom mnohých tuzemských i zahraničných výrobcov zariadení. V spolupráci s nimi ponúka širokú paletu podporovaných zariadení - viac ako 120 typov.  Tieto drivery sú trvalo udržiavané. Zákazník má preto k dispozícii riešenia pre staršie zariadenia, ale aj novinky na trhu.

 

Jednoduchá údržba a inovácia celého systému – vďaka koncepcii programu je údržba aplikácie obmedzená na minimum. Udržuje sa iba výkonné jadro (server), nie je potrebné udržiavať a upgradovať klientskej stanice. Distribúcia nových alebo modifikovaných funkcií ku klientovi prebieha automaticky. Samozrejmosťou je možnosť diaľkovo spravovať vlastné výkonné jadro aplikácie. Systém je vysoko bezpečný, napriek  zvýšeným nárokom na kritické aplikácie, kam SBI spadá, je možné ho prevádzkovať na clustrových platformách alebo v režime automatickej replikácie dát medzi distribuovanými časťami aplikácie.

 

Viacjazyčnosť – možnosť nastavenia profilu aplikácie s vytvorením väzby na jazykovú mutáciu programu. Voľbu jazyka je možné vykonávať za chodu aplikácie bez nutnosti jej ukončenia. Podporovanými jazykmi sú čeština, slovenčina, nemčina a angličtina.

 

Licenčne neobmedzený počet klientov s nulovými nákladmi na klienta - Aj napriek tomu, že systém SBI vznikol pôvodne pre korporátne nasadenie, je dnes jeho veľkou výhodou, že aj v malých až stredných inštaláciách možno využiť benefit nulových nákladov na klienta s licenčne neobmedzeným počtom klientov. Jeho výhody môžu oceniť nielen pracovníci ostrahy, technologické dispečingy, ale aj personalisti, manažéri a ďalší.