Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

Porovnanie edícií

Funkcionalita SBI Easy SBI
Jadro aplikácie so základnými číselníkmi
Mapové rozhranie vrátane editora
Správa zariadenia PSN
Správa zariadenia EPS
Správa zariadenia EKV
Správa zariadenia CCTV
Správa zariadenia HVAC
Správa zariadenia Enviro/MaR
Správa osôb Max. 800 osôb
Správa oprávnení a prístupov Formou preddefinovaných rolí
Správa návštev
Dochádzka Max. 400 osôb
Pokyny pre operátorov
Stravovanie Max. 1 jedáleň
Digitálny videorekordér Max. 20 kamier
Správa oblastí
Notifikácia o stavoch a udalostiach
Podpora mobilných klientov
Grafické zobrazenie priebehu veličín
Pokročilé importy a exporty
Podpora viacerých typov identifikátorov
Správa prostriedkov
Žiadosti o prístup a delegovanie právomocí
Pokročilé dochádzkové zostavy
Výmena dát s externými systémami Vybrané typy
Krízové ​​riadenie
Potlač kariet
Kalendár pre reguláciu a regulačné krivky
Kontrola fondu dochádzky
Plánovanie stretnutí
Schránka správ
Widgety na plochu
Pokročilé replikácie dát
Správa automobilov
Licencia pre 2 servery (produkcia + test)


 Voliteľná súčasť. Systém SBI / SBI Easy je riešený ako modulárny a jeho funkcionalita je závislá na zakúpených moduloch. Pre detailnú ponuku prosím kontaktujte svojho obchodníka.
 Nie je súčasťou zvolenej edície SBI. Funkcionalitu je možné získať len prechodom na inú edíciu.

 Je štandardnou súčasťou edície SBI.

Edícia Portál je dostupná vo forme poskytovaných služieb. Pre detailnú ponuku prosím kontaktujte svojho obchodníka.