Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

SBIEasy

sbi_easy1

 

Komplexné riešenie s ľahkou rozšíriteľnosťou Vďaka funkčnému členeniu systému je SBI EASY komplexným riešením monitorovania a riadenia firemných technológií, ktoré je zároveň ľahko rozšíriteľné o nové moduly, funkcie, osoby alebo senzory.
sbi_easy2

 

Jednoduchá obsluha a konfigurovateľnosť SBI EASY je systém koncepčne zameraný na inštalácie s požiadavkou zjednodušeného ovládania, ľahšieho nastavenia a jednoduchej prispôsobiteľnosti podľa potrieb danej kategórie užívateľov.
sbi_easy3

 

Systém optimalizovaný pre menšie podniky Vďaka SBI EASY môžete získať systém, ktorého jadro je totožné zo systémom SBI pre segment Enterprise a pritom je navrhnutý pre potreby malých a stredných podnikov a organizácií.

 

sbi_easy4

 

Prehľad o firme kdekoľvek ste Architektúra systému, využívajúca webové prostredie a podpora mobilného klienta Vám umožní mať prehľad o aktuálnom dianí vo firme alebo organizácii aj bez Vašej fyzickej prítomnosti.
sbi_easy5

 

Maximálna účelnosť investície SBI EASY dosahuje zavedením limitov a odstránením nevyužitých prvkov veľmi priaznivú cenovú hladinu a maximálnu efektivitu investície, keďže zákazník využíva len to, čo naozaj potrebuje.
sbi_easy6

 

Podpora veľkého množstva zariadení Systém podporuje technológie všetkých najdôležitejších svetových a lokálnych výrobcov a zoznam integrovaných zariadení neustále narastá.

Je variantom systému navrhnutým pre zákazníkov, ktorí nemôžu alebo nechcú využívať neobmedzený rozsah SBI. Easy variant, ako už napovedá názov, je zjednodušený tak, aby umožnil jednoduchú konfiguráciu funkcií podľa konkrétnych potrieb užívateľov s dôrazom na maximálnu účelnosť využitia investovaných prostriedkov a dôslednejšie zjednodušenie obsluhy.

Hlavnými odlišnosťami v porovnaní so štandardnou edíciou sú:

 • Zmenená skladba systému. Variant Easy využíva členenie podľa funkcií systému, nie podľa modulov. Zjednodušuje sa tým orientácia pri tvorbe konfigurácie a umožňuje navrhnúť funkčný systém bez potreby orientácie v problematike.
 • Limity. Zavedením limitov  SBIEasy dosahuje nielen veľmi priaznivé ceny, vhodné najmä pre inštalácie s obmedzenými investíciami, ale aj odstránenie nevyužitých prvkov, osôb, senzorov a pod., ktoré prinášajú ďalšiu úsporu.
 • Celkové zjednodušenie systému. Táto verzia, verná významu slova Easy, prináša menší počet potrebných nastavení, zjednodušené usporiadanie stránok a ďalšie úpravy slúžiace na veľmi zjednodušené ovládanie, už aj tak jednoduchého systému. Korešpondujúcou úpravou manuálov sa dosahuje ďalšie zníženia nárokov na štúdium systému a väčšej prehľadnosti.
 • Zachovanie rozšíriteľnosti. Aj pri obmedzeniach, majúc za následok zjednodušenie a zlacnenie systému, zachovávame 100% rozšíriteľnosť.  SBIEasy je kedykoľvek možné doplniť o ďalšie moduly / funkcie / osoby / senzory.
 • Upgradovateľnosť. V prípade rádového rastu nárokov je systém pripravený na jednoduché odstránenie limitov a premenu na štandardné SBI bez obmedzenia. Toto je možné vykonať bez straty dát, reinštalácie či potreby meniť hardvér.

Dostupná funkcionalita:

 • Monitoring a ovládanie pripojených technológií v prehľadných mapách.
 • Podpora systémov kontroly vstupu (EKV).
 • Podpora požiarnych systémov (EPS).
 • Podpora zabezpečovacích systémov (EZS).
 • Podpora kamerových systémov (CCTV).
 • Podpora dochádzkových systémov a vlastné spracovanie dochádzky.
 • Správa návštev.
 • Podpora mobilných klientov.
 • Notifikácie.
 • Stravovanie.
 • Licenčne neobmedzený počet klientov.

Zhrnutie:

SBIEasy je variantom systému SBI navrhnutým na inštalácie s požiadavkou  optimalizácie investícií a zjednodušeného ovládania. Jeho skladba ho predurčuje na použitie tam, kde je nevyužitá alebo príliš zložitá modularita a komplexnosť štandardného SBI.  SBIEasy zachováva stopercentnú kompatibilitu a rozšíriteľnosť bez potreby reinštalácie alebo zmien zariadenia.


Potrebujete viac informácií o možnostiach SBI?
Kontaktujte naše obchodné oddelenie, radi Vám povieme viac
Stiahnite si náš informačný materiál tu

Čítajte viac