Produkty

Produkt SBI, je riešenie určené pre komplexné riadenie bezpečnostných, prevádzkových a technologických systémov budov. Predstavuje najmodernejšie softvérové ​​riešenia v oblasti monitorovania, riadenia, správy systémov PSN, EPS, merania a regulácie, CCTV, VKS, vrátane komfortného vyhodnotenia dochádzky. Umožňuje efektívne riadiť procesy spojené s vyhodnotením a spracovaním bezpečnostných rizík, prevádzky budov a optimalizovať záťaže na jednotlivých pracovníkov poverených týmito procesmi.

Integračný systém SBI je vo všetkých svojich edíciách riešený ako modulárny, umožňujúci svojim zákazníkom zvoliť požadované vlastnosti. Je možné škálovať nielen  funkcionalitu, ale aj rozsah riešenia a prispôsobiť systém v maximálnej možnej miere zákazníkovi. Výrobca SBI  svojim zákazníkom umožňuje  nielen doplňovanie funkcionality a rozsahu, ale v prípade dosiahnutia limitov vybranej edície aj prechod na vyššiu edíciu bez nutnosti reinštálacie a ochranu investícií vložených do SBI riešení.

Popis edícií/vhodnosť použitia edícií:

SBI Easy

Základná edícia systému SBI určená pre menšie a stredné rozsahy nasadenia integračných riešení. Podporuje už v základe väčšinu funkcionality "dospelého" systému SBI, funkcionalitu je možné dopĺňať aktiváciou prídavných modulov. SBI Easy má stanovené technické limity rozsahu: nasadenie - max. 400 osôb, max. 6 súčasne pripojených zariadení, max. 20 pripojiteľných kamier a max. 200 osôb u ktorých je podporované spracovanie dochádzky. Výhodou edície je nízka cena otvárajúca dvere do sveta moderných integračných systémov prakticky komukoľvek.

SBI Easy

Vlajkovou loďou spoločnosti C.G.C.a.s., je edícia označovaná ako SBI. Tento systém je vďaka modularite ľahko škálovateľný a neobsahuje prakticky žiadne limity rozsahu inštaláciou. Je tak svojím zameraním určený pre projekty stredného až veľmi veľkého rozsahu s požiadavkami na funkcionalitu v režime 24/7. Šírkou zamerania je schopný pokryť nároky klientov aj mimo rámca bezpečnostných systémov a ponúknuť sofistikované riešenia v oblasti systémových integrácií technológií budov.