Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

Prípadová štúdia - Realizácia kamerového systému

Rekapitulácia systému:

Architektúra systému

CCTV - Orange

Meno projektu: Orange security
Realizácia: August 2011 – Október 2012
Sw Integrátor a Sw vývojár: CGC a.s., Slovakia
Distribútor: ADI, Slovakia

Použitý hardware a software:

Položky Množstvo Poznámka
HW: ACM-1511 5  
HW: TCM-1511 7  
HW: ACM-3511 50 IR LED
SW: SBI-VP2 6 Videoprocesor
SW: SBI systém 1 Security Building Inteligence systém

Pozadie

ORANGE Slovakia, najväčší mobilný operátor u nás, potrebuje 24/7 dohľad na svoje objekty. CGC, ako partner ACTI riešení na Slovensku, uspešne dodal a integroval dohľadové riešenie, ktorého súčasťou je dohľadový systém používajúci ACTI megapixelové IP kamery, ako časť rozsiahlého bezpečnostného riešenia.

Riešenie

Orange používa vo svojich zariadeniach (facilities) analógové kamery. Tak ako spoločnosť rástla, začala hľadať jednoducho ovládateľné, udržiavateľné a rozšíriteľné CCTV riešenie. Pred jeden a pol rokom sa nakoniec rozhodli pre zmenu dohľadového systému s využitím megapixelových IP kamier a nových vlastností SBI.  ACTI si vybrali pre vynikajúce vlastnosti zariadenia a SBI pre dlhodobú úspešnú spoluprácu a dobré skúsenosti so spoločnosťou CGC. Projekt sa skladal z troch fáz. V prvej fáze, ktorá sa úspešne skončila v septembri 2011, bolo nainštalovaných 5 kusov ACM 1511 v regionálnej centrále Banská Bystrica. Potom ďalších 7 kusov TCM 1511 v dáta centre Bratislava. V záverečnej fáze sa vedenie spoločnosti Bratislava presťahovalo do novej budovy AB Centrálu v Bratislave, kde do konca októbra 2012 bolo úspešne nainštalovaných 50 kusov ACM 3511 s infra led. Všetky 62 ACTI kamery používajú SBI videoprocesory na nahrávanie videa a iné funkcie, ktoré sú integrované v SBI do jednotného dohľadového a bezpečnostného systému.

Úžitok

Pridaná hodnota pre zákazníka je v tom, že staré analógové kamery sú tiež integrované do riešenia a používajú sa na menej dôležitých zákazníckych objektoch. Vďaka tomu sú náklady zákazníka na inštaláciu nižšie. Budúcnosť je však v novom, rast umožňujúcom CCTV systéme s excelentnou ACTI video kvalitou, ktorý je plne integrovaný do jedného bezpečnostno-technologického dohľadového systému SBI.


Naspäť na referencie