Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

Posledné pridané články

22.01.2015
Správa železničnej dopravnej cesty ČR schválila technické po...

Správa železničnej dopravnej cesty ČR schválila schvaľovacím listom technické podmienky pre integračnú nadstavbu SBI a vydala súhlas s jej použitím na železničnej dopravnej ceste vo vlastníctve ČR.

06.11.2014
Aktualizovaný zoznam podporovaných zariadení

Do platformy SBI sme zaintegrovali nové zariadenia výrobcov Honeywell, Axis Communications, Bosch, Geutebruck, JVC a Dallmeier. 

Náš neustále rastúci zoznam tak zahŕňa už viac ako 160 zariadení, čo naším zákazníkom ponúka na rozdiel od iných, proprietárnych integračných systémov široké možnosti výberu podľa ich špecifických požiadaviek. Kompletný zoznam zariadení nájdete tu.

26.08.2014
CCTV kamery vo Vašom iPhone!
Aplikáciu pre domácu automatizáciu Ovládajte svoj dom si môžete stiahnuť v najnovšej verzii 2.2 už aj pre platformu iOS a v kombinácii s balíkom PRO ovládať bezpečnostné CCTV kamery Vášho domu alebo firmy.

Navštívte náš e-shop a začnite svoj vlastný projekt domácej automatizácie s balíkom PRO!

Ovládanie osvetlenia, vzduchotechniky, CCTV - všetko pomocou jednej šikovnej aplikácie: App Store

Služby

Máme dlhoročné skúsenosti z nasadzovania bezpečnostných integrovaných riešení, vlastný kvalifikovaný personál na konzultácie, projekciu, vývoj, implementáciu a podporu, komplexnú ponuku produktov a služieb v oblasti bezpečnosti a monitoringu. K požiadavkám zákazníkov pristupujeme individuálne  a následne proaktívne vo vylepšovaní ponúkaných produktov a služieb. Obchodný model je nastavený na obslúženie zákazníka bez ohľadu na rozsah inštalácie.

Sme držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa v zmysle § 50 ods. 1 zák. č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe ktorého sme oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami na úrovni stupňa utajenia „Dôverné"

Ponuka služieb:

 • Technická služba: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
 • konzultačné služby a návrhy riešení bezpečnosti a monitoringu,
 • dohľad nad zákazníckym bezpečnostným/technologickým systémom od 5x8h až po 7x24h,
 • vývoj software na zákazku.

Ponuka služieb na podporu SBI:

 • inštalácie, rozširovania, rekonfigurácie a vizualizácie,
 • konzultačné služby a návrhy riešení požiadaviek v rámci SBI,
 • hotline podpora produktu,
 • dohľad nad zákazníckym SBI systémom v ľubovoľnom rozsahu od 5x8h až po 7x24h,
 • vývoj modulov na základe špecifických požiadaviek na novú funkcionalitu SBI,
 • kurzy a školenia k SBI.

Služby Security Operations Center

Security Operations Center je nepretržitou prevádzkou, ktorá je zmluvnému partnerovi k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vrátane sviatkov a pracovného voľna za účelom monitorovania bezpečnostných systémov a riešenia vzniknutých bezpečnostných incidentov a rôznych mimoriadnych bezpečnostných udalostí.

 

Služby Security Operations Center prevádzkovaného dcérskou spoločnosťou C.G.C. CorpSec, spol. s r. o., v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti zahŕňajú:

 • centrálne riadenie a kontrolu prevádzky bezpečnostných systémov
 • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu
 • sledovanie kritických parametrov a predchádzanie bezpečnostným incidentom a ďalším krízovým a havarijným situáciám
 • evidencia a štatistika mimoriadnych situácií
 • organizovanie bezpečnostných zásahov a výjazdov so zmluvnými bezpečnostnými službami alebo technickými službami na vyriešenie bezpečnostného incidentu alebo mimoriadnej bezpečnostnej situácie
 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby v prospech zmluvného partnera

Spoločnosť C.G.C. CorpSec, spol. s r.o. takisto disponuje nasledovnými licenciami vydanými v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti:

 • prevádzkovanie strážnej služby
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osoby
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
  • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  • vypracúvanie plánu ochrany
 • prevádzkovanie detektívnej služby
  • hľadanie majetku
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste (kamerové systémy)
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
 • prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva
  • príprava na výkon strážnej služby
  • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby

V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte na emailovej adrese sales@cgc.sk

Čítajte viac