Supervising Business Integration – sofistikovaný systém integrace bezpečnostních a provozních systémů budov.

Softwarová platforma SBI je díky své architektuře založené na modularitě, lehké škálovatelnosti a téměř neexistujícím limitu rozsahu instalace nejmodernějším, na trhu dostupným softwarovým nástrojem, určeným pro projekty středního a velkého rozsahu, který splňuje požadavky těch nejnáročnějších uživatelů. Šířkou zaměření a efektivitou integrace různorodých a neustále přibývajících technologií světových výrobců, jakož i schopností splnit požadavky na funkcionalitu v režimu 24 / 7, je SBI jedním z nejpropracovanějších dostupných systémů svého druhu.


Komplexní obsluha a efektivní centrální řízení bezpečnosti a provozu.
SBI je jednotnou integrační platformou různorodých technologií v oblasti monitorování, řízení a správy systémů PZTS, EPS, EKV, CCTV včetně měření a regulace, jehož hlavním účelem je zefektivnění centrálního řízení dohledových a provozních systémů objektů našich partnerů. Zvýšení celkové efektivity provozu je dosaženo aizací procesů a snížením výdajů zákazníka na počítačové vybavení a lidské zdroje. Díky dlouholetému vývoji a zúročení zkušeností z mnoha úspěšných instalací je tak SBI komplexní a efektivní řídící platformou s bezkonkurenční funkcionalitou.


Zázemí lídra v oblasti integrovaných systémů a zkušenosti s poskytováním služeb pro největší a nejnáročnější hráče.
Své služby poskytujeme na evropském trhu od roku 1998 a mezi naše partnery patří nejvýznamnější společnosti v oblasti telekomunikací, průmyslu, obchodu a služeb, orgány státní správy. Naši partneři se rozhodují pro platformu SBI zejména s ohledem na vysoké a specifické požadavky na funkcionalitu, stabilitu systému i naše zkušenosti a propracovanou zákaznickou podporu. V průběhu posledních let jsme realizovali více než 30 rozsáhlých instalací bezpečnostních a provozních systémů projektovaných na míru konkrétnímu zadání našich partnerů.


Široké možnosti nasazení.
Díky centralizované databázi a hardwarové nenáročnosti je platforma SBI vhodná pro široké spektrum objektů s potřebou vzdáleného dohledu a komplexně pokrývá různé požadavky klientů v oblasti bezpečnostních technologií a kontroly vstupu, ale například také měření a regulace provozních technologií budov. Díky provázání funkcí jednotlivých modulů je SBI mimořádně vhodné pro velké výrobní, průmyslové a technologické celky, ale i pro kancelářské budovy, nákupní centra či státní správu. Systém nemá limity ve smyslu omezení počtu připojených technologií, osob nebo senzorů a může tak být použit v instalacích jakéhokoli rozsahu.


Modularita, jednoduchá obsluha a maximální parametrická přizpůsobitelnost konkrétní instalaci uživatele.
Vysoký stupeň modularity umožňuje vybavení monitorovacího pracoviště konkrétními požadovanými částmi aplikace přesně podle aktuálních potřeb uživatele a postupné rozšiřování o nové oblasti monitorování a provozu budov v reálném čase – kamerové systémy, parkování, stravování, environmentální systémy – klimatizace, UPS atd.. Systém je určen hlavně pro centrální správu objektů dislokovaných v rámci velkého území a vybavených datovou sítí, přičemž každý uživatel může mít ve stejném systému nastavenou vlastní jazykovou mutaci.


Spolehlivost a snadná údržba platformy.
Díky neustálému vývoji aplikace je potřebná údržba systému minimalizovaná na údržbu výkonného jádra, kterou je možné realizovat i vzdáleně z jakéhokoliv PC s MS Internet Explorer a LAN nebo WAN připojením k databázovému serveru, přičemž klientské stanice běží výhradně na bázi prohlížeče a nevyžadují instalaci žádného lokálního kódu. Změny a úpravy systému se projeví na všech stanicích okamžitě. Taková koncepce údržby přispívá k celkovému zvýšení efektivity procesů klienta a minimalizuje potřebu servisních zásahů.

Produkt SBI (Supervising Business Integration) je určen pro komplexní obsluhu bezpečnostních, provozních, technologických elektronických systémů. Představuje nejmodernější softwarové řešení v oblasti monitorování, řízení, správy systémů PZTS, EPS, měření a regulace, CCTV, EKV, včetně komfortního vyhodnocení docházky. Program využívá progresivní softwarové technologie pro vytvoření aplikačního uživatelského prostředí v prostředí prohlížeče webových stránek Internet Explorer. Základem prostředí je databáze MS SQL (Express), která udržuje všechny databáze, tabulky a číselníky nezbytné pro provoz programu. Kompletní obsluhu, správu a údržbu programu je možné převést z jakéhokoliv PC s MS Internet Explorer připojeného prostřednictvím sítě LAN, WAN k databázovému serveru. Systém podporuje sběr dat z monitorovaných technologií jak pomoci rozhraní RS 232 (lokální připojení) i prostřednictvím sítí LAN, WAN s využitím komunikačního protokolu TCP / IP. Program je důsledně řešen jako modulární systém (uživatel volí, které moduly systému chce používat), včetně propracované správy připojených lokalit a technologií. Pro vizualizaci je zvoleno přehledné mapové zobrazení aktuální situace v objektu. Pro každého operátora je možné nastavit jiné aplikační prostředí, které není závislé na PC, kde je aktuálně operátor přihlášen. Operátorovi je na kterékoliv stanici aicky vytvořené jeho aplikační prostředí, včetně jeho práv v systému SBI. Samozřejmostí databázového prostředí je komfortní systém logování všech aktivit – uživatelských i technologických. Program je určen především pro zákazníky, kteří mají objekty rozprostírající se v rámci velkého území a jednotlivé objekty jsou vybaveny datovou sítí. Z hlediska funkčnosti je SBI řešeno na klíč zákazníkovi.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU SBI

  • Enterprise – možnost centrálního řízení vzdálených objektů.
  • Vysoký stupeň modularity umožňující vybavit server nebo monitorovací pracoviště konkrétními částmi aplikace, které jsou potřebné pro správu a řízení.
  • Otevřenost – flexibilní postupné rozšiřování o nové oblasti řízení a monitorování oblastí bezpečnosti a provozu budov v reálném čase např. stravovací, parkovací, kamerové systémy, enviromentalní systémy (klimatizace, UPS, …) atd..
  • Nezávislost na provozu a funkčnosti komunikační infrastruktury (LAN, WAN).
  • Integruje technologie různých výrobců, které mohou být společně zastřešené jedinou nadstavbou.
  • Systém je parametricky přizpůsobován požadavkům jednotlivých zákazníků.
  • Snadná údržba a inovace celého systému – díky koncepci programu je na minimum omezena údržba aplikace.
  • Udržuje se jen výkonné jádro, není nutné udržovat a upgradovat klientské stanice. Distribuce nových nebo modifikovaných funkcí ke klientovi probíhá aicky. Samozřejmostí je i možnost spravovat dálkově vlastní výkonné jádro aplikace.
  • Vícejazyčnost – možnost nastavení profilu aplikace s vytvořením vazby na jazykovou mutaci programu. Volbu jazyka je možné provést za chodu aplikace bez nutnosti jejího ukončení. Podporovanými jazyky je čeština, slovenština, němčina, angličtina, srbština, bulharština a maďarština

Potřebujete více informací o produktech a službách C.G.C.?