Supervising Business Integration – sofistikovaný systém integrácie bezpečnostných a prevádzkových systémov budov.

Softvérová platforma SBI je vďaka svojej architektúre založenej na modularite, ľahkej škálovateľnosti a takmer neexistujúcim limitom rozsahu inštalácie najmodernejším na trhu dostupným softvérovým nástrojom určeným pre projekty stredného a veľkého rozsahu, ktorý spĺňa požiadavky tých najnáročnejších užívateľov. Šírkou zamerania a efektivitou integrácie rôznorodých a neustále pribúdajúcich technológií svetových výrobcov, ako aj schopnosťou splniť požiadavky na funkcionalitu v režime 24/7 je SBI jedným z najsofistikovanejších dostupných systémov svojho druhu.


Komplexná obsluha a efektívne centrálne 
SBI je jednotnou integračnou platformou rôznorodých technológií v oblasti monitorovania, riadenia a správy systémov PSN, EPS, EKV, CCTV ako aj merania a regulácie, ktorého hlavným účelom je zefektívnenie centrálneho riadenia dohľadových a prevádzkových systémov objektov našich partnerov. Zvýšená celková efektivita prevádzky je dosiahnutá aizáciou procesov a znížením výdavkov zákazníka na počítačové vybavenie a ľudské zdroje. Vďaka dlhoročnému vývoju a zúročeným skúsenostiam z mnohých úspešných inštalácií je tak SBI komplexnou a efektívnou riadiacou platformou s bezkonkurenčnou funkcionalitou.


Zázemie lídra v oblasti integrovaných systémov a skúsenosti s poskytovaním služieb pre najväčších a najnáročnejších hráčov.
Svoje služby poskytujeme na slovenskom trhu od roku 1998 a medzi našich partnerov patria najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti telekomunikácií, priemyslu, obchodu a služieb, ako aj orgány štátnej správy. Naši partneri sa rozhodujú pre platformu SBI najmä s ohľadom na vysoké a špecifické požiadavky na funkcionalitu, stabilitu systému ako aj naše skúsenosti a prepracovanú zákaznícku podporu. V priebehu posledných rokov sme realizovali viac ako 30 rozsiahlych inštalácií bezpečnostných a prevádzkových systémov projektovaných na mieru konkrétnemu zadaniu našich slovenských, českých a nadnárodných partnerov.


Široké možnosti nasadenia.
Vďaka centralizovanej databáze a hardvérovej nenáročnosti je platforma SBI vhodná pre široké spektrum objektov s potrebou vzdialeného dohľadu a komplexne pokrýva rôzne potreby klientov v oblasti bezpečnostných technológií a kontroly vstupu, ale napríklad aj merania a regulácie prevádzkových technológií. Vďaka previazaniu funkcií jednotlivých modulov je SBI mimoriadne vhodné pre veľké výrobné, priemyselné a technologické celky, ale aj kancelárske budovy, nákupné centrá či štátnu správu. Systém nemá limity v zmysle obmedzení počtu pripojených technológií, osôb alebo senzorov a môže tak byť použitý v inštaláciách akéhokoľvek rozsahu


Modularita, jednoduchá obsluha a maximálna parametrická prispôsobiteľnosť konkrétnej inštalácii užívateľa.
Vysoký stupeň modularity umôžňuje vybavenie monitorovacieho pracoviska konkrétnymi požadovanými časťami aplikácie presne podľa aktuálnych potrieb užívateľa a postupné rozširovanie o nové oblasti monitorovania a prevádzky budov v reálnom čase – kamerové systémy, parkovanie, stravovanie, environmentálne systémy – klimatizácia, UPS atď. Systém je určený hlavne pre centrálnu správu objektov užívateľov, rozprestierajúcich sa v rámci veľkého územia a vybavených dátovou sieťou, pričom každý užívateľ môže mať v rovnakom systéme nastavenú vlastnú jazykovú mutáciu.


Spoľahlivosť a jednoduchá údržba platformy.
Vďaka neustálemu vývoju aplikácie je potrebná údržba systému zminimalizovaná na údržbu výkonného jadra, ktorú je možné realizovať aj vzdialene z akéhokoľvek PC s MS Internet Explorer a LAN alebo WAN pripojením k databázovému serveru, pričom klientské stanice bežia na báze prehliadača a nevyžadujú si inštaláciu žiadneho lokálneho kódu. Zmeny a úpravy systému sa prejavia na všetkých staniciach okamžite. Takáto koncepcia údržby prispieva k celkovému zvýšeniu efektivity procesov klienta a minimalizuje potrebu servisných zásahov.

Produkt SBI (Supervising Business Integration) je určený pre komplexnú obsluhu bezpečnostných, prevádzkových, technologických elektronických  systémov. Predstavuje najmodernejšie softwarové riešenie v oblasti monitorovania, riadenia, správy systémov PZTS, EPS, merania a regulácie, CCTV, EKV, vrátane komfortného vyhodnotenia dochádzky. Program využíva progresívne softwarové technológie na vytvorenie aplikačného užívateľského prostredia v prostredí prehliadača web stránok Internet Explorer. Základom prostredia je databáza MS SQL (Express), ktorá udržuje všetky databázy, tabuľky a číselníky potrebné na prevádzku programu. Kompletnú obsluhu, správu a údržbu programu je možné previesť z akéhokoľvek PC s MS Internet Explorer pripojeného prostredníctvom siete LAN, WAN k databázovému serveru. Systém podporuje zber dát z monitorovaných technológií ako pomôcť rozhraniu RS 232 (lokálne pripojenie)  aj prostredníctvom sietí LAN, WAN s využitím komunikačného protokolu TCP/IP. Program je dôsledne riešený ako modulárny systém (užívateľ volí, ktoré moduly systému chce používať), vrátane prepracovanej správy pripojených lokalít a technológií. Pre vizualizáciu je zvolené prehľadné mapové zobrazenie aktuálnej situácie v objekte. Pre každého operátora je možné nastaviť iné aplikačné prostredie, ktoré nie je závislé na PC, kde je aktuálne operátor prihlásený. Operátorovi je  na ktorékoľvek stanici aicky vytvorené jeho aplikačné prostredie, vrátane jeho práv v systéme SBI. Samozrejmosťou databázového prostredia je komfortný systém logovania všetkých aktivít – užívateľských i technologických. Program je určený predovšetkým pre zákazníkov, ktorí majú objekty rozprestierajúce sa v rámci veľkého územia a jednotlivé objekty sú vybavené dátovou sieťou. Z hľadiska funkčnosti je SBI riešené na kľúč zákazníkovi.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU SBI

  • Enterprise – možnosť centrálneho riadenia vzdialených objektov.
  • Vysoký stupeň modularity umožňujúci vybaviť server alebo monitorovacie pracovisko konkrétnymi časťami aplikácie, ktoré sú potrebné pre správu a riadenie.
  • Otvorenosť – flexibilné a  postupné rozširovanie o nové oblasti riadenia a monitorovania oblastí bezpečnosti a prevádzky budov v reálnom čase, napr. stravovacie, parkovacie, kamerové systémy, enviromental systémy (klimatizácia, UPS, …) atď.
  • Nezávislosť na prevádzke a funkčnosti komunikačnej infraštruktúry (LAN, WAN).
  • Integruje technológie rôznych výrobcov, ktoré môžu byť spoločne zastrešené jedinou nadstavbou.
  • Systém je parametricky prispôsobovaný požiadavkám jednotlivých zákazníkov.
  • Jednoduchá údržba a inovácia celého systému – vďaka koncepcii programu je na minimum obmedzená údržba aplikácie.
  • Udržuje sa len výkonné jadro, nie je nutné udržovať a upgradovať klientske stanice. Distribúcia nových alebo modifikovaných funkcií ku klientovi prebieha aicky. Samozrejmosťou je aj možnosť spravovať diaľkovo vlastné výkonné jadro aplikácie.
  • Viacjazyčnosť – možnosť nastavenia profilu aplikácie s vytvorením väzby na jazykovú mutáciu programu. Voľbu jazyka je možné vykonať počas prevádzky aplikácie bez nutnosti jej ukončenia. Podporovanými jazykmi je čeština, slovenčina, nemčina, angličtina, srbčina, bulharčina a maďarčina.

Potrebujete viac informácií
o produktoch a službách C.G.C.?