DT6010 terminál

  • Počet zamestnancov pre terminál je neobmedzený
  • Identifikácia zamestnanca
    • Kartou alebo Čipom
    • Kartou alebo Čipom + PIN kódom
    • PIN kódom
  • Online mód
  • Offline mód – pri absencii konektivity sa prerušenia evidujú, a odošlú sa po nábehu spojenia
  • Možnosť ovládania dverového zámku
  • Automatická aktualizácia zamestnancov
  • Automatická synchronizácia údajov zamestnancov
  • Synchronizácia systémového času
  • Nastavenie a zmena štýlov – prispôsobenie farebnosti potrebám zamestnávateľa
  • Zobrazenie vlastného loga zamestnávateľa
  • Ochrana PIN kódom pre prístup do hlavného systémového menu
  • Navolenie formátu času
  • Šetrič obrazovky

Detailnejšie informácie

Stiahnite si datasheet pre detailnejšie informácie o našich dochádzkových termináloch:

Vybrané doplnkové funkcie

  • Úprava prerušení a ich poradia podľa požiadavky
    zamestnávateľa
  • Nastavenie automatického režimu alebo režimu spánku
  • Šablóny – rozloženie tlačidiel na obrazovke a voľba jednokrokového alebo dvojkrokového režimu

Potrebujete viac informácií
o produktoch a službách C.G.C.?