DT6010 terminál

 • Počet zamestnancov pre terminál je neobmedzený
 • Identifikácia zamestnanca
  • Kartou alebo Čipom
  • Kartou alebo Čipom + PIN kódom
  • PIN kódom
 • Online mód
 • Offline mód – pri absencii konektivity sa prerušenia evidujú, a odošlú sa po nábehu spojenia
 • Možnosť ovládania dverového zámku
 • Automatická aktualizácia zamestnancov
 • Automatická synchronizácia údajov zamestnancov
 • Synchronizácia systémového času
 • Nastavenie a zmena štýlov – prispôsobenie farebnosti potrebám zamestnávateľa
 • Zobrazenie vlastného loga zamestnávateľa
 • Ochrana PIN kódom pre prístup do hlavného systémového menu
 • Navolenie formátu času
 • Šetrič obrazovky

Detailnejšie informácie

Stiahnite si datasheet pre detailnejšie informácie o našich dochádzkových termináloch:

Vybrané doplnkové funkcie

 • Úprava prerušení a ich poradia podľa požiadavky
  zamestnávateľa
 • Nastavenie aického režimu alebo režimu spánku
 • Šablóny – rozloženie tlačidiel na obrazovke a voľba jednokrokového alebo dvojkrokového režimu

Potrebujete viac informácií
o produktoch a službách C.G.C.?