Kontrola kvality v priemyselnej výrobe

Riešenia na mieru založené na veľmi rýchlej analýze pre zabezpečenie kontroly kvality: nachádzanie defektov, kontrola správneho poradia a detekcia anomálií. Tento typ analýzy využíva kombináciu metód umelej inteligencie (vrátane hlbokých sietí, štatistických metód a počítačového videnia) zameranú na rýchlosť (10 až 400 ms) a PLC integráciu.

Optimalizácia výrobného procesu

Ultrarýchle metódy (<30ms) pozostávajúce z : prípravným procesom (komunikácia s PLC), čítania snímku (zmena veľkosti, korekcia jasu, atď.), hlavným procesom (detekcia a segmentácia) a post-procesom (počítanie, kontextuálna analýza, meranie, komunikácia so softvérom tretej strany)

Analýza obchodných procesov

Spracovanie živého obrazu alebo obrazu zo záznamu s cieľom získať obchodné informácie ( štatistiky, správanie sa sledovaných objektov, predpovedanie budúcich stavov), ktoré sú ďalej spracované obchodným oddelením. Súčasťou dodávky je aj aplikácia pre administráciu výsledkov.

Analýza správania sa

Používanie štatistických metód pre podporu organizácie alebo jej procesu, ktorý už používa – analýza početnosti, dodržiavanie bezpečnostných opatrení, optimalizácia parkovania. Riešenia môžu byť použité na rôznych lokalitách ako napríklad nemocničné zariadenia (pád človeka), stavenisko (nosenie prilby) a iných, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu (kontrola špecifického správania sa).

Potrebujete viac informácií
o produktoch a službách C.G.C.?