Kontrola kvality v průmyslové výrobě

Řešení na míru založené na velmi rychlé analýze pro zajištění kontroly kvality: detekce defektních výrobků, kontrola správného pořadí a detekci anomálií. Tento typ analýzy využívá kombinaci metod umělé inteligence (včetně hlubokých neuronových sítí, statistických metod a počítačového vidění) zaměřenou na rychlost (10 až 400 ms) a PLC integraci.

Optimalizace výrobního procesu

Ultrarychlé metody (<30ms) pozůstávající z připravených procesů (komunikace s PLC), čtení snímku (změna velkosti, korekce jasu, atd.), hlavních procesů (detekce a segmentace) a post-procesů (počítání, kontextuální analýza, měření, komunikace se softwarem třetí strany)

Analýza obchodních procesů

Zpracování živého obrazu nebo obrazu ze záznamu s cílem získat obchodní informace (statistiky, vzorců chování sledovaných objektů, předpovídání budoucích stavů), které jsou dále zpracovávané obchodním oddělením. Součástí dodávky je i aplikace pro administraci výsledků.

Analýza dodržování chování

Používání statistických metod pro podporu organizace nebo jejích procesů, které už používá – analýza početnosti, dodržování bezpečnostních opatření, optimalizace parkování. Řešení mohou být použitá na různých lokalitách jako například nemocniční zařízení (pád člověka), staveniště (nošení přilby) a dalších, kde hrozí nebezpečí úrazu (kontrola specifického chování se).

Potřebujete více informací o produktech a službách C.G.C.?