Vyvolávací systém umožňuje komplexní obsluhu zákazníků na kontaktních centrech, měřeni času jednotlivých etap životního cyklu jejich obsluhy s využitím existujících pracovních stanic bez nutnosti instalace speciálního softwaru na těchto stanicích.

Jednotlivé kontaktní centra mohou fungovat samostatně. Statistiky z nich jsou zasílané na centrální server, který vyhodnocuje údaje a poskytuje přehled o jednotlivých kontaktních centrech a také aj souhrnné reporty.

Řešeni je postaveno na open-source technologiích s možnosti integrace s SBI(IBŘS).

Hlavni funkcionality:

  • Termální tisk zákazníkovi přizpůsobených lístků (logo, celkový vzhled)
  • Evidováni životného cyklu obsluhy klienta
  • Přivoláni a obsluha zákazníka
  • Zobrazováni fronty pořadí se signalizací
  • Administrace pracovišť a činností s variabilním nastavením
  • Generování statistik s možností jejich exportu
  • Správa uživatelů
  • Možnost přidání reklamy případně jiných audiovizuálních dat do kiosku nebo konzoly
  • Možnost vyhodnoceni spokojenosti zákazníka

Potřebujete více informací o produktech a službách C.G.C.?