DT6010 terminál

 • Počet zaměstnanců uchovávaných v terminálu je neomezený́
 • Identifikace zaměstnance
  • Kartou anebo čipem
  • Kartou anebo čipem + PIN kódem
  • PIN kódem
 • Online mód
 • Offline mód – při absenci konektivity se vzniklá docházková přerušeni dále evidují a odešlou se po obnovení online spojeni
 • Možnost ovládání dveřního zámku
 • Automatická aktualizace zaměstnanců
 • Automatická synchronizace údajů zaměstnanců
 • Synchronizace systémového času
 • Nastaveni a změna grafických stylů – přizpůsobeni barevnosti potřebám zaměstnavatele
 • Zobrazení vlastního loga zaměstnavatele
 • Ochrana PIN kódem pro přístup do hlavního systémového menu
 • Navolení formátu času
 • Zobrazení salda pracovní doby
 • Šetřič obrazovky

Detailnější informace

Pro detailnější informace o našich docházkových terminálech si stáhněte katalogový list:

Vybrané doplňkové funkce

 • Úprava přerušení a jejich pořadí podle požadavků zaměstnavatele
 • Nastaveni aického režimu a režimu spánku
 • Šablony – rozložení tlačítek na obrazovce a volba jednokrokového nebo dvojkrokového režimu

Potřebujete více informací o produktech a službách C.G.C.?