Vyvolávací systém umožňuje komplexnú obsluhu zákazníkov na kontaktných centrách, meranie času jednotlivých etáp životného cyklu ich obsluhy s využitím existujúcich pracovných staníc bez nutnosti inštalácie špeciálneho softvéru na nich.

Jednotlivé KC môžu fungovať samostatne. Štatistiky z nich môžu byť sú posielané na centrálny server, ktorý vyhodnocuje údaje a poskytuje prehľad nad jednotlivými KC ako aj sumárne reporty.

Riešenie je postavené na open-source technológiách s možnosťou integrácie s SBI(BPS).

Hlavné funkcionality:

  • Termálna tlač prispôsobených lístkov (logo, celkový vzhľad)
  • Evidovanie životného cyklu obsluhy klienta
  • Privolanie a obsluha zákazníka
  • Zobrazovanie poradovníka so signalizáciou
  • Administrácia pracovísk a činností s variabilným nastavením
  • Generovanie štatistík s ich exportom
  • Správa používateľov
  • Možnosť pridania reklamy alebo iných videí do kiosku alebo konzoly
  • Možnosť vyhodnotenia spokojnosti zákazníka

Potrebujete viac informácií
o produktoch a službách C.G.C.?