Spider Logistics

Spider Logistics je aplikácia vytvorená c.g.c.,a.s, ktorá zbiera údaje z rôznych zdrojov, ukladá ich a poskytuje nad nimi biznisovú funkcionalitu. Je primárne určení pre monitorovanie vstupných a výstupných miest do logistických centier, alebo iných objektov.

Spider Logistics:

 • je webová aplikácia
 • používa open-source riešenia
 • umožňuje ľahkú integráciu tretích strán
 • je navrhnutá pre komunikáciu s rozličným hardvérom
 • môže byť upravená podľa zákazníckych požiadaviek

Hlavné funkcionality:

 • monitorovanie kamiónov pomocou CCTV (rozpoznanie EČV)
 • zbieranie údajov pre poistné udalosti
 • poskytuje údaje, ktoré môžu pomôcť detekcii podvodov
 • optimalizácia logistiky

FinQ

Unikátny vzdelávací program FinQ, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí, predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. C.g.c, a.s. implementovala softvérovú platformu na pokrytie požiadaviek na takúto iniciatívu.

Aplikácia pozostáva z verejne dostupnej webovej stránky, na mieru robeného administračného portálu a riešenia pre e-learningové vzdelávanie pre registrovaných používateľov.

Viac o programe FinQ sa môžete dozvedieť tu.

Podateľňa nadácie pre projekty a programy

Softvérové riešenie na mieru pre bankovú nadáciu. Je postavené na open-source riešeniach a je používaná zamestnancami nadácie ako aj žiadateľmi o grant.

Aplikácia poskytuje:

 • zber dát od žiadateľov
 • administráciu programov a projektov
 • komunikáciu so žiadateľmi
 • tvorbu reportov
 • špecifické riadenie procesov nadácie

Potrebujete viac informácií
o produktoch a službách C.G.C.?