Ponúkané riešenia

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

1. Meranie telesnej teploty pomocou termovízie (detekcia možnej nákazy vírusovým ochorením COVID-19)

Medzi základné preventívne protiepidemické opatrenia pre zabránenie šírenia vírusu označeného ako COVID-19 patrí aj meranie telesnej teploty. Cieľom opatrenia je identifikovať možnú vírovú nákazu u človeka, ktorej prejavom je zvýšenie telesnej teploty.  V zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR je meranie telesnej teploty v nemocniciach a priemyselných podnikoch povinné od 30. 3. 2020. Pre obchody je toto opatrenie odporúčané. Zabezpečiť toto opatrenie v praxi, najmä v priestoroch so zvýšeným počtom osôb, je však značne zložité a môže dochádzať k jeho zlyhaniu zavinenom ľudskou chybou, alebo nedostatočným technickým vybavením.

Naša spoločnosť ponúka komplexné technologické riešenie pre zabezpečenie merania telesnej teploty pomocou termovízie v spojení s umelou inteligenciou, ktoré bolo úspešne aplikované a využívané celosvetovo. 

2. Termovízia

Princíp

Akýkoľvek objekt s teplotou vyššou ako absolútna nula emituje detekovateľné množstvo žiarenia.

Termálna kamera prevádza toto infračervené žiarenie na hodnoty v stupňoch šedi a porovnáva tieto hodnoty s hodnotami teploty pomocou modelového algoritmu (Temperature Gray Level Curve).

Aplikácia

Termovízne kamery s vysokou presnosťou merania teploty môžu pomôcť zistiť zvýšenie telesnej teploty, ktoré môže indikovať prítomnosť horúčky. Termovízne kamery možno použiť na detekciu horúčky pri cestujúcich, osobách navštevujúcich úrady, zamestnancoch v priemyselných podnikoch a administratívnych centrách a pod.

Výhody

 1. Vysoká účinnosť: termovízne kamery dokážu identifikovať teplotu osoby behom jednej sekundy čo umožňuje vykonávať plošnú kontrolu telesnej teploty u veľkého množstva osôb.
 2. Bezpečnosť: termovízne kamery vykonávajú meranie teploty bezkontaktným spôsobom zo vzdialenosti od jedného metra, čím nedochádza k zbytočnému fyzickému kontaktu osôb.

3. Ponúkané riešenia

Riešenie pre zabezpečenie merania telesnej teploty pomocou termovízie je možné realizovať troma nasledovnými spôsobmi:

3.1. Riešenie pomocou ručnej termovíznej kamery – TP21B

Produkty

Profesionálna termovízna kamera+ Statív (voliteľné) + iVMS-4200 (PC) / Hik-Thermal (Mobilná aplikácia)/ Hik-Connect

Výhody riešenia

 • Termovízna ručná kamera podporuje Wi-Fi, môže byť pripojená k PC, mobilnému klientovi, podporuje real-time audio alarm a aický upload/uloženie obrázkov z detegovanej scény.
 • Dotyková obrazovka pre nastavenie a požívateľskú správu
 • Podpora nastavení detekčných oblastí
 • Presnosť ±0.5°C spĺňa požiadavku na meranie zvýšenej teploty/ horúčky

Inštalácia

 • Doporučená inštalačná výška je 1.5 meter, vzdialenosť medzi kamerou a detekčnou oblasťou je od 1.5 do 2.5 metra.
 • Doporučená je vnútorná (indoor) inštalácia, stabilné prostredie (teplota & vlhkosť)
 • Ľudia prechádzajú pred termovíznou kamerou jed po druhom

Výhody termovíznej kamery oproti ručnému infra teplomeru

 • Zabezpečuje odstup medzi obsluhou a cieľovými osobami a zabraňuje tak zbytočnému fyzickému kontaktu.
 • Vyššia účinnosť, vhodná pre väčšie skupiny pohybujúcich sa osôb
 • Jednoduché použitie a ovládanie, nameraná teplota ihneď zobrazená na displeji
 • Možnosť uloženia snímok potencionálne rizikových osôb ako dôkaz pre ďalšie použitie
 • Možnosť integrácie s PC, mobilným klientom, plná flexibilita riešenia

3.2. Ekonomické riešenie pre meranie teploty ľudského tela

Produkty

Bullet/Turret termovízna kamera pre meranie teploty ľudského tela + inštalačné príslušenstvo + iVMS-4200 + PoESwitch

Výhody riešenia

 • Bullet/Turret termovízna kamera podporuje okamžitú audio alarmovú notifikáciu používateľa v prípade namerania vyššej teplota ako bola definovaná.
 • Podpora inteligentného rozpoznania ľudského tela (AI – umelá inteligencia), meranie telesnej teploty viacerých osôb súčasne, eliminácia falošných poplachov.
 • Presnosť ±0.5°C spĺňa požiadavku na meranie zvýšenej teploty/ horúčky.
 • Podpora klasického zobrazenia 4 MP, spĺňa požiadavky na monitorovanie vo vysokom detaile
 • Jednoduchá inštalácia a konfigurácia.

Inštalácia

 • Doporučená inštalačná výška je 1.5 metra, vzdialenosť medzi kamerou a detekčnou oblasťou je od 0.8 do 1.5 metra (3 mm kamera), alebo od 1.5 do 2.5 m (6 mm kamera).
 • Doporučená je vnútorná (indoor) inštalácia, stabilné prostredie (teplota & vlhkosť)

3.3. High-end riešenie pre meranie teploty ľudského tela

Produkty

 • Bullet/Turret termovízna kamera pre meranie teploty ľudského tela + inštalačné príslušenstvo + iVMS-4200 + PoESwitch
 • Blackbody kalibrátor pre zvýšenie presnosti

Výhody riešenia

 • Bullet/Turret termovízna kamera podporuje okamžitú audio alarmovú notifikáciu používateľa v prípade namerania vyššej teplota ako bola definovaná.
 • Podpora inteligentného rozpoznania ľudského tela (AI – umelá inteligencia), meranie telesnej teploty viacerých osôb súčasne, eliminácia falošných poplachov.
 • Vyššia presnosť ± 0.3 °C umožňuje oveľa presnejšie zmerať teplotu ľudského tela a minimalizovať prípadné falošné poplachy
 • Podpora klasického zobrazenia 4 MP, spĺňa požiadavky na monitorovanie vo vysokom detaile
 • Jednoduchá inštalácia a konfigurácia.

Inštalácia

 • Doporučená inštalačná výška je 1.5 metra.
 • Blackbody kalibrátor je použitý v zornom poli kamery, vzdialenosť 1 m (3 mm kamera), 2 m (6 mm kamera), alebo 5 m (kamera 2637/B).
 • Je potrebné zaistiť, aby blackbody kalibrátor je vždy umiestnený v ľavom hornom, alebo pravom hornom rohu zorného poľa kamery.
 • Je potrebné zaistiť, že blackbody kalibrátor nebude počas merania teplotry blokovaný inými teplotnými bodmi/telesami.
 • Doporučená je vnútorná (indoor) inštalácia, stabilné prostredie (teplota & vlhkosť).

 

Potrebujete viac informácií
o produktoch a službách C.G.C.?