Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Mzdové podmienky: 1500€ (Brutto) — výška mzdy sa môže zvyšovať v závislosti od skúsenosti kandidáta

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje projekčné práce a podporu realizácie projektov.
Vypracováva projektovú dokumentáciu elektroinštalácie a zodpovedá za súlad s predpismi
STN, internými smernicami a technickými požiadavkami.
Samostatne zabezpečuje realizáciu a technické úlohy vyplývajúce z pridelenej práce, rieši
komplexne zverenú projektovú úlohu.

Tvoje úlohy budú:

 • Vytvorenie výkaz-výmer a nacenenie
 • Zodpovedať za dodržiavanie časových harmonogramov
 • Spolupráca pri realizácii projektu so subdodávateľmi
 • Rokovať so zákazníkom o technických
  riešeniach a dohliadať na správne technické parametre pri projektovaní
 • Spolupracovať pri tvorbe cenových ponúk, ako aj pri zabezpečovaní externej kooperácie
 • Dodržiavať bežné a štandardné predpisy pri projektantskej činnosti podliehajúce pevným obmedzeniam
 • Zakladať komplexnú projektovú dokumentáciu k jednotlivým projektom v celom priebehu
  projektantskej činnosti
 • Pripravovať, upravovať a archivovať výkresovú dokumentáciu, technické špecifikácie a technické
  správy podľa požiadaviek pridelenej technickej úlohy
 • Predkladať podklady pre objednanie materiálu
 • Sledovať trendy v oblasti projektantskej činnosti

Osvedčenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v rozsahu §24 vyhlášky 508/2009 Z.z.
Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie – výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Znalosť štruktúrovanej kabeláže
 • Prehľad technológií používaných pri projektovej činnosti v oblasti elektrotechnickej a
  zabezpečovacej
 • Samostatnosť, vlastný úsudok a iniciatíva
 • Efektívna komunikácia a spolupráca
 • Zodpovednosť, flexibilita a orientácia na výsledok práce
 • Zákaznicka orientácia

Požadované skúsenosti:

 • AutoCAD
 • Microsoft Office
 • Vodičský preukaz B

Informácie o výberovom konaní
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj štruktúrovaný životopis v slovenskom
jazyku spolu so súhlasom o spracovaní osobných údajov na adresu job@cgc.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Naďa Paulíková
Tel.: +421 915 232 829
E-mail: poslať životopis